Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Masopustní slavnost

Vánoční jarmark

Předvánoční výlet do Jindřichova Hradce

Výlet na adventní trhy do Vídně

Mikulášská nadílka

Halloween ve školní družině

Výlov Horusického rybníka