Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Lehkoatletické závody 1. stupně

Ride Wheel Besip Show

Spolupráce deváťáků s MŠ Mezimostí

Zahradníkův rok - charitativní akce pro Rolničku

Čarodějný den 1. stupně s deváťáky

Poznávací výlet žáků 2. stupně do Londýna

Zápis nanečisto s předškoláky

60. ročník Městské mat. olympiády Bohumila Bydžovského

Recitační soutěž 1. stupně

Masopustní slavnost

Vánoční jarmark

Předvánoční výlet do Jindřichova Hradce

Výlet na adventní trhy do Vídně

Mikulášská nadílka

Halloween ve školní družině

Výlov Horusického rybníka