Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Rozvrhy hodin a kroužky

Rozvrhy tříd od 1. do 9. třídy

Kroužky pro školní rok 2023 / 2024