Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Třídní schůzky a prázdniny

Organizace školního roku 2023/2024 – Prázdniny, Třídní schůzky, Porady