Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:

Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)

Libuše Heřmanová (zástup za p. uč. Petru Rynešovou)

Mgr. Iveta Marčanová

Mgr. Miluše Nohavová, Jana Sedláčková (asistent pedagoga)

Mgr. Jitka Hyánková

Bc. Marie Holubová

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:

Mgr. Tomáš Křiklán

Mgr. Monika Koutenská (Mašková), Bc. Markéta Doležalová Dis. (asistent pedagoga, kariérové poradenství – zástup)

Mgr. Jana Tesařová

Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO), Dagmar Válková (asistent pedagoga)

Mgr. Martina Vobrová, Ivana Mertlíková (asistent pedagoga)

Mgr. Pavla Horáková (výchovné poradenství)

Další učitelé:

Mgr. Silvia Barková – aprob. Aj

Ing. Šárka Nestávalová – Nj

Mgr. Filip Heyduk – Ze, Ov

Ing. Pavlína Bucková – Př, M, Inf.

Vychovatelky školní družiny:

1. oddělení: p. vych. Ivana Mertlíková

2. oddělení: p. vych. Jana Svobodová

3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková

4. oddělení: p.vych. Kateřina Marušková

Provozní zaměstnanci:

odborná referentka: Ivana Stropková

údržbář, topič: Adolf Kotrba

uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Eva Carhounová

Školní asistent:
Bc. Markéta Doležalová Dis.