Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Aktuality / Novinky

Aktuální informace pro žáky a rodiče.
Co je ve škole nového.

Aktuální školní rok

Důležité informace týkající se aktuálního školního roku.

Projekty / Šablony

Školní projekty a projektové dny, důležité informace o projektech. Šablony III.

Kalendář akcí

Pátek 7. 6.  2024 = Atletická olympiáda pro 1. stupeň

Pondělí 10. 6. 2024 = Den dětí pro 2. stupeň ZŠ (přesunuto z 31.5.)

Středa 12. 6. 2024 = Divadelní představení pro žáky 

Čtvrtek – pátek (13.6, 14. 6.) = Vodácky kurz pro 9. třídu

Pátek 28. 6. 2024 = Slavnostní rozlučka s deváťáky v KD Veselí n. Lužnicí (od 10:00)

Hlavní školní aktivity pro tento rok

Přijímací řízení

Všechny potřebné informace o přijímacím řízení, podmínky, kritéria, přihlášky

Rozvrhy hodin a kroužky

Kompletní seznam rozvrhů pro tento školní rok, aktivity a kroužky pro žáky

Třídní schůzky a prázdniny

Organizace školního roku, prázdniny, třídní schůzky pro rodiče, porady a konzultace

Třídy a třídní učitelé

Seznamy vyučujících v jednotlivých třídách, počty žáků, rozdělení do tříd

Školní potřeby

Seznamy školních potřeb pro jednotlivé třídy dělený dle ročníků

Fotogalerie

Galerie fotografií z aktuálního školního roku, výlety, akce školy


Naše škola

Škola byla založena v roce 1907, v roce vzniku jako škola v Mezimostí nad Nežárkou. Současné město totiž vzniklo právě spojením měst Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou. První zmínky o Veselí pocházejí z roku 1259, povýšeno na město bylo v roce 1362, Mezimostí je poprvé zmiňováno již ve 14. století. Snahy o spojení obou měst se objevovaly už dříve, ale patrioti z obou měst se spojení bránili. Až protektorátní ministr vnitra nařídil sloučení ke dni 1. ledna 1943 pod názvem Frohenbruck, česky Veselí nad Lužnicí. Mezimostští se po válce pokoušeli osamostatnit, ale neuspěli. Dnes jméno Mezimostí není obsaženo v žádných zdejších oficiálních místních názvech a jeho území je označováno jako místní část Veselí nad Lužnicí II. Přesto je škola, postavená v Mezimostí často označována jako mezimostská.

Naše škola se nachází na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, je obklopena nádhernou jihočeskou krajinou. Veselí nad Lužnicí s počtem kolem 6 400 obyvatel leží v Třeboňské pánvi na soutoku řek Lužnice a Nežárky v nadmořské výšce okolo 410 metrů. Je důležitou železniční a silniční křižovatkou.

V současné době má škola 235 žáků rozdělených na prvním a druhém stupni základní školy. Ve škole jsou čtyři oddělení školní družiny. Je zde nabízena široká škála zájmového vzdělávání od kroužků cizích jazyků, po kroužky sportovní a taneční. Žákům nabízíme projektové vyučování i tradiční formy výuky, které se opírají o nastavený školní vzdělávací program pod názvem „Škola v Mezimostí – Škola mezi mosty“, který vychází z historického názvu obce Mezimostí nad Nežárkou.

 

Časté legislativní změny, náročnost uchopení moderních trendů ve vzdělávání a výchově, materiální vybavenost včetně zavádění moderních technologií ve výuce i kvalitní plnění nastaveného školního vzdělávacího programu nám nejsou lhostejné. Kvalitní výuka, dobré vztahy mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči, budování stmeleného pedagogického týmu zůstává naší prioritou. Škola v Mezimostí může být tím správným místem pro budování školy rodinného typu, kde poctivá práce pedagogů bude odměněna radostí žáků s touhou po vzdělání i upevňování kladných charakterových vlastností, ale i vzájemného respektování a prostoru pro život nás všech, kteří Základní školu v ulici Čs. armády navštěvujeme.