Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Školní družina

Školní rok 2023/2024

Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Všechny činnosti pro žáky jsou dobrovolné.

Telefonické spojení: mobil – 604 265 426

Provozní doba:
pondělí až pátek 6:00 – 16:30 hodin
ranní družina: 6:00 – 7:30 hodin (příchod nejpozději do 7:15 hodin)

Platba za ŠD:
400 Kč / září až prosinec
600 Kč / leden až červen

Platba se provádí na účet č.: 26726301/0100
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte

Oddělení:

1. oddělení „ Lvíčata “ (1. r.) – p. vychovatelka Ivana Mertlíková
email:
mertlikovaivana@seznam.cz

2. oddělení „ Slůňata“ (2. r.) – vedoucí vychovatelka Jana Svobodová
email:
jana.svobodova.SD@seznam.cz

3. oddělení „ Surikaty“ (3. r.) – p. vychovatelka Dagmar Válková
email:
dasawalkova@seznam.cz

4. oddělení „ Svišti“ (4., 5. r.) – p. vychovatelka Kateřina Marušková
email:
maruskovak@seznam.cz

 

Pro omlouvání žáků používejte uvedený mobil v čase do 7:30 hodin a odpoledne od 11:30 hodin. Můžete také omlouvat na školním telefonu v kanceláři školy 603 524 560.