Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Nová školní pokladna - Bezhotovostní platby v systému Bakaláři

https://znamky.2zsveseli.cz// 

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku 2023/2024 bychom vás chtěli seznámit s bezhotovostním výběrem peněz od rodičů žáků v modulu „PLATBY“, který naleznete nalevo v liště v Bakalářích. Školní “online pokladna” eviduje veškeré platby rodičů škole bezhotovostně a navíc transparentně s následným online náhledem každého rodiče na čerpané prostředky. Věříme, že tato služba bude opět cesta k zjednodušení a zkvalitnění komunikace mezi školou a Vámi, rodiči. 

Způsob fungování modulu „PLATBY“

  • Tento program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (pomůcky, kulturní akce, výlety, lyžařský kurz apod.)
  • Výše zálohy činí 1000 Kč. Částku jsme stanovili na základě odhadu základních výdajů.
  • Rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
  • Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
  • Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony.

Jak postupovat (manuál pro rodiče):

  1. Zašlete 1 000 Kč na účet školy pod č. 2102645618/2010 (Fio banka)
  2. Částka se připíše do fondu žáka – modul „PLATBY“. 
  3. Pokud budou z fondu použity peníze, zobrazí se vám podrobné údaje – kdo a kdy peníze použil, na co a výše částky. Tato částka se následně odečte z fondu.

Platební údaje

Číslo účtu: 2102645618/2010

Variabilní symbol – rodné číslo žáka (bez lomítka)

Specifický symbol: 999

Zpráva pro adresáta – Jméno a příjmení žáka, třída

Prosíme o správné zadání údajů, nespárované platby budeme vracet.

Děkujeme za spolupráci!