Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Aktuální informace / Novinky

Oblastní kolo soutěže POKOS “Zvedněme děti od počítačů“

V rámci projektu Přípravy občanů k obraně státu vyhlásilo Krajské vojenské velitelství České Budějovice spolu s Armádou ČR další ročník celorepublikové soutěže POKOS. Ve spolupráci s ORP (obec s rozšířenou působností) Soběslav zorganizovala naše škola oblastní kolo soutěže, v níž si přihlášení žáci druhého stupně základních škol porovnali své fyzické, manuální a vědomostní dovednosti. Ve spolupráci s TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí jsme využili prostranství atletického a dopravního hřiště, abychom na něm rozmístili celkem 10 stanovišť: člunkový běh, hod granátem na cíl, první pomoc, sedy – lehy, odhad vzdáleností, dřepy, armádní vědomostní kvíz, uzly, jízda na pramici a střelba ze vzduchovky. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 šestičlenných týmů ze základních škol z Veselí nad Lužnicí a Soběslavi, přičemž v každém týmu musela být vždy alespoň jedna dívka. Soutěžní dopoledne se vydařilo, přálo nám i počasí. Umístění na prvních třech místech: 1. místo tým Kolesové ze ZŠ Čs. armády, 2. místo tým Krakonošové ze ZŠ Blatské sídliště a 3. místo tým Kancelářské víly ze ZŠ Čs. armády. Děkujeme za sponzorské dary od Infocentra Veselí n. Lužnicí, Soběslavi a Armády ČR, kteří nám poskytli věcné dary, a firmě FONTEA a.s. Dále děkujeme panu Buckovi, který zapůjčil pro soutěž pramici a vodácké vybavení a také Městské policii, která zajišťovala hladký průběh soutěže na stanovišti střelby ze vzduchovky. Poděkování patří také paní učitelce Tesařové, která zajistila porovnání dovedností v poskytování první pomoci na profesionální úrovni, a Českému červenému kříži Veselí nad Lužnicí za poskytnutí materiálu na maskování a ošetřování zranění. První tým se zúčastní krajského kola, které se uskuteční 2. června 2023 na výstavišti v Českých Budějovicích, kde také proběhne tradiční den s Armádou ČR.

Filip Heyduk, garant akce

 

Naši čtenáři se zúčastnili knižního veletrhu v Praze

Ve čtvrtek 11. května 2023 se vybraní čtenáři z našich tříd vydali na Výstaviště Praha Holešovice, kde se konal 28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2023. Podtitul akce „Autoři bez hranic“ reagoval na současnou dobu, v níž jsou hranice – nejen ty fyzické, ale i kulturní, sociální, či politické – čím dál méně zřetelné. Součástí veletrhu byla nejen prezentace jednotlivých nakladatelství, knižních novinek, ale i autogramiády autorů a programy spojené s určitými žánry i tématy. Na programu bylo také vyhlášení vítězů literární soutěže, kde mezi 10 nejlepšími ve 2. kategorii byla nominována i žákyně naší školy Ema Přibylová.

Všem účastníkům se veletrh líbil a odvezli si mnoho nových knih i zážitků. Těšíme se, že příští rok pojedeme znovu a bude více času si Svět knihy pořádně užít.

Jana Tesařová a Tomáš Křiklán, garanti akce