Základní škola v Mezimostí

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Dokumenty GDPR

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace o zpracování osobních údajů

Oznámení pověřence – Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Vnitřní předpis stanovující povinnosti zaměstnavatele o účelu a zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů

Směrnice školy pro správu osobních údajů žáků (na základě obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o
ochraně osobních údajů)